Lịch sử vốn rất khô khan nếu không biết khai thác, không biết cách làm và truyền đạt ý tưởng. Bây giờ bạn có thể làm nó rất đơn giản bằng Motiongraphic. Để khiến video trở lên sống động và truyền đạt thông điệp hiệu quả. Tuy nhiên làm nó cũng không đơn giản, Nó thật sự tiêu tốn thời gian cho kịch bản, định hình chất liệu và làm chuyển động.

Dưới đây là các video hay mà chúng tôi sưu tầm cho các bạn.

https://www.youtube.com/watch?v=cCdH3CC2Y6I

 

Các bạn Youtuber thật sự rất giỏi trong ứng dụng đồ họa chuyển động.

  25 ý tưởng video motiongraphic của các Agency lớn.
Nguyễn Đô Đô

Nguyễn Đô Đô

Nguyễn Đô Đô là một Motiondesigner, chuyên môn của cô là vẽ storyboad và làm chuyển động cho các video.
Previous post Làm dạng video how-to, App Walkthrough hướng dẫn sử dụng app, ứng dụng bằng Motiongraphic
Next post 40 video intro chuyển động motiongraphic cực kỳ xịn.