Kỹ xảo – Hiệu ứng

Làm thế nào để thiết kế một tiêu đề poster hấp dẫn ?

    Tuân thủ các quy tắc cơ bản về ngữ pháp, chấm câu và kiểu chữ. Không căng phông chữ. Không viết toàn bộ bằng chữ thường. Không sử dụng chữ nghiêng. VÀ KHÔNG BAO GIỜ in nghiêng chữ viết in hoa. Rikard là người sáng tạo tạo ra ZevenDesign và là nhà đồng sáng lập Tethos Creative. Ông đã làm việc trong ngành thiết kế 15 năm qua và đã có hơn 20 giải thưởng thiết kế. Ở bài viết này, Rikard chỉ ra 5 quy tắc cơ bản trong thiết kế tiêu đề.