Chi phí đầu tư cho dự án

Mỗi dự án motiongraphic thường tốn ít nhất 1 tuần nhiều thì 2-3 tháng. Các bước thực thi rất nhiều và tốn thời gian công sức. Do đó muốn làm một sản phẩm thật sự có chất lượng, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình.

Chi phí đầu tư cho dự án được tính /1 phút. Với các sản phẩm dưới 1 phút sẽ được làm tròn

Bảng giá dịch vụ

8 triệu

/gói thiết kế

12 triệu

/gói thiết kế