Storyboard

Dưới đây là storyboard một số dự án của chúng tôi

  • Vẽ hoạt cảnh
  • Kịch bản phân cảnh
  • Sketchup ý tưởng

Khâu làm storyboard cho video motiongraphic thường gồm 2 phần :

  • Phác thảo ý tưởng
  • Lên styleframe, đô họa.