Hãy cùng xem video intro chuyển động motiongraphic cực kỳ xịn..
Những gương mặt video có trong lần này

The Morph
The Pulse
The Spell-Out
The Negative Space
The Intuitive
The Storyteller
The Cartoonish
The Elegant
The Hand-Drawn
The Reveal
The Three-Dimensional

The Morph

fox animated logo
bop logo animation
videocamp logo animation
Vimeo logo animation

The Pulse

shazam logo animation
Brikk animated logo
bolt logo animation

The Spell-Out

untime logo animation

The Negative Space

 

skype logo animation

Here are some other examples of the negative space logo animation:

be animated logo

The Cartoonish

 

Here are some other examples of the cartoonish logo animation:

The Elegant

 

Flight Animated Logo

Here are some other examples of the elegant logo animation:

introgif Animated Logo
Animated Logo

The Hand-Drawn

uber animated logo

The Three-Dimensional

3D animated logo
  Làm video motiongraphic intro công ty đỉnh của đỉnh.
Nguyễn Đô Đô

Nguyễn Đô Đô

Nguyễn Đô Đô là một Motiondesigner, chuyên môn của cô là vẽ storyboad và làm chuyển động cho các video.
Previous post Top video hoạt hình,motiongraphic làm chuyển động chủ đề lịch sử.
Làm đồ họa Storyboard một dự án của chúng tôi. Next post 4 bước quy trình tự sản xuất một video motiongraphic.