5b44bf_550d793aa1024470ac8b4fa574feb399mv2

hãy chú ý quan sát ứng dụng của anticipation trong phim hoạt hình Tom & Jerry