Top 50 ý tưởng intro motion cho Apps công nghệ đỉnh.

Trong tất cả các dịch vụ motiongraphic chúng tôi cung cấp, có thể loại làm intro video bằng motiongraphic là thể loại tốn rất nhiều thời gian cho ý tưởng và chuyển động thường rất phức tạp. Do đó, chi phí làm motion thường cao. Hơn nữa quá trình cần hỗ trợ khách hàng để hiểu thông điệp, giá trị truyền tải thường lâu.

Hãy xem qua những video intro app đỉnh mà chúng tôi sưu tầm cho quý vị.

1, Intro motion của Skype

Là một app trò chuyện, chát và nhắn tin, Ý tưởng skype là kết nối mọi người bằng công nghệ.

2, Intro một ứng dụng gọi xe và bản đồ

 

  Làm video motiongraphic giới thiệu App và hướng dẫn sử dụng Apps

You cannot copy content of this page