Nguyên tắc Squash and Stretch trong Đồ họa chuyển động

Bạn đang tìm hiều vè Nguyên tắc Squash and Stretch trong Đồ họa chuyển động. Trong những năm 30s của thế kỷ trước, với tư cách là những người tiên phong trong lĩnh vực của mình, Walt Disney và các cộng sự (Frank Thomas, Ollie Johnston và những người khác) đã sáng tạo và phát …

Nguyên tắc Squash and Stretch trong Đồ họa chuyển động Read More »