Motiongraphic làm video Explainer giải thích là tuyệt nhất.

Có thể nói motion design tạo ra video motiongraphic để giải thích cho một concept và ý tưởng là điều chính yêu tiên đề cho dạng video này. Motiongraphic có lợi thế rất lớn về minh họa ý tưởng, dữ liệu. Biến mọi thứ thành trực quan, dễ xem, dễ tiếp thu. Các video giải …

Motiongraphic làm video Explainer giải thích là tuyệt nhất. Read More »