Làm dạng video how-to, App Walkthrough hướng dẫn sử dụng app, ứng dụng bằng Motiongraphic

Làm dạng video how-to hướng dẫn sử dụng app, ứng dụng bằng Motiongraphic là sử dụng đồ họa để tinh giản hoạt động giúp hướng dẫn sử dụng trở lên đơn giản hơn cho mọi người dùng. Tại Motiongraphic Việt Nam chúng tôi diễn hoạt chuyển động bằng đồ họa cho các thương hiệu lớn khi ra mắt apps.

1, Video howto motiongraphic làm như nào ?

  • Chụp ảnh màn hình ứng dụng
  • Thiết kế bằng graphic các phần thiếu
  • Làm chuyển động

2, Các kiểu video how to ?

  1. Kinetic text & voiceover: Text voice và hình ảnh
  2. Voiceover: Âm thanh
  3. Kinetic text: Âm thanh và Typo
  4. Graphic visuals only: Dùng biểu đồ

3, Top những video how-to đơn giản mà dễ áp dụng

Video giới thiệu app du lịch của Traveloka

Video của McDonalds

https://www.youtube.com/watch?v=KqSjX3_Wh-E