Nguyên tắc Anticipation

Nguyên tắc Anticipation là gì? Trong 12 nguyên tắc của hoạt hình do Walt Disney và các cộng sự khám phá và tổng hợp lại, thì anticipation là nguyên tắc thứ hai được nhắc đến sau squash and stretch. Vậy anticipation là gì? Theo từ điển Oxford, anticipation có nghĩa là sự trông đợi một … Read more

You cannot copy content of this page